Bebekler suda suya doğumda neden nefes almazlar?

Suda doğum veya suya doğum dendiğinde herkesin merak ettiği bir soru var. Bebekler suyun içinde neden nefes almıyorlar.
İşte suya doğum sırasında nefes almayı engelleyen faktörler;
1. Hormonların (PG, endorfin,progesteron, östrojen, adenosine) solunumu engellemesi
2. Aynı su ısısısına doğum
3. Çıkımdaki hafif hipoksinin solunumu bloke etmesi
4. Cilt reseptörlerinin uyarılmaması (hava ile temas yok)
5. Yer çekiminin olmaması
6. Suyun larynxse ulaşması ile kemoreseptörlerin dalma refleksini tetiklemesi
7. Ses uyaranı yok (suyun içindeyken anne karnında gibidir)
8. Kordon kan akımı devam eder
Suya doğum sırasında içinde bulundukları sıvı 34-37 derece civarında ise, kordon kapatılsa bile fetuslar yine de nefes almazlar. Ortam ısısının düşürülmesi ile fetal solunum hareketleri kordon kapatılmasa da başlar. Bebek aynı ısıdaki suya doğum yaparsa, bu fizyolojik solunum engelleyen sistemlerin çalışmasını devam ettirir ve bebek nefes almaz.
Bunun yanında bir bebeğin solunumunu tetikleyen mekanizmalardan biride ciltteki reseptörlerin hava ile temasıdır . Suya doğum bu reseptörlerin çalışmasını engeller.
Bebeğin doğum sonrası hafif soğuk su ile karşılaşması dalma refleksini tetikler.Bunun yanında larynx yani gırtlak bölgesi kemoreseptörler açısından çok zengindir. Su dahil olmak üzere herhangi bir yabancı cismin buraya ulaşması daha güçlü bir dalma refleksi oluşturur. Bu kemoreseptörler süperior laringeal sinir ve vagus siniri ile dalma refleksini teteiklerler. Fizyolojik sıvılar ( normal saline, amniotik sıvı, akciğer sıvısı, mide sıvısı, kan, idrar, anne sütü) bu dalma refleksini tetiklemezken, diğer yabancı maddeler (su, başka türlerin sütü, yapay sütler, alkaliler) dalma refleksini tetikler. Böylece alt laringeal bölge yabancı cisim aspirasyonlarına karşı da refleks olarak korunmuş olur. İşte suya doğum sırasında suyun laringeal bölgeye ulaşması dalma refleksini tetikler. Bebek apneye girer. Ciddi asfiksi olmadığı sürece gasping yapmaz. Asfiksiye ulaşıncaya kadar bebek nefes almaz. Asfiksi sınırını geçince gasping başlar. Bu yüzden sağlıklı doğun bir bebekte bebekleri çok acil sudan çıkarmaya gerek yoktur, yeterli zamanları vardır. Kordondan kan akımı devam ettiğinden asfiksi sınırını geçmeleri için, kordon kalp atımının durması ve bir süre daha geçmesi gerekir. Bunun uygulamasını görme adına doğumdan sonra 3-4 dakika su içinde sorunsuz olarak tutulan bir çok bebek videosu vardır.
Yine de çok nadir bile olsa sebepsiz yere bebeğin su altında nefes alma ihtimalinin olduğu gerçeğini yadsımamak gerekir. Bu durumlarda bile, ihmal edilmediği sürece bebeklerde büyük problemler yaşanmamıştır. Değişik sebeplerle su aspirasyonu yaşanan bebeklerin hepsi sekelsiz iyileşmiştir.
Suya doğum yapan bebeklerde, karasal doğumlardaki gibi bütün solunum başlatıcı uyarılar aniden gelmez. Bu yüzden bebek anne kucağına konup kordon kapatılsa bile, bebeğin nefesler geçişi biraz daha sakindir ve agresif ağlamalar eşlik etmez. Yine aynı sebeple bu bebekler biraz daha uzun süre hafif ekstremite morluğu yaşayabilirler. Bunlar suya doğum sırasında, yeni hayata daha yavaş ve sakin geçişin bulgularıdır, panik yapılmasına gerek yoktur.
Dr.Hakan Çoker
Mayıs 2018

You may also like...